รายละเอียดบทความ

เสียงแห่งความสุข

คุณแม่ๆคนไหนมีลูกเล็กอยู่ลองอ่านดูนะคะ มีประโยชน์มากค่ะ �

ในตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 7 ปีแรกของชีวิต เด็กเล็กอยู่ในภาวะไร้การปกป้องจึงตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวอย่างเต็มที่ ทั่วทั้งตัวเด็กเป็นเหมือนอวัยวะรับประสาทสัมผัสหนึ่งเดียวที่คอยรับเอาสิ่งต่างๆจากภายนอก เชื่อมเข้ากับโลกภายในของตัวเองอย่างไม่รู้ตัว ในช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญมาก เด็กจะเลียนแบบทุกสิ่งทีอยู่รอบตัวโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม สิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรปฏิบัติคือ ให้ลูกอยู่ในที่ที่แวดล้อมไปด้วย�“เสียง”แห่งความสุข�ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูดคุย เสียงเพลง ขอให้เป็นเสียงแห่งความหมายที่ดี ไม่ควรให้ฟังเสียงรบกวน เสียงทะเลาะเบาะแว้ง รวมถึงเสียงอื่นๆที่เกิดจากกลไก เช่นเสียงวิทยุ โทรทัศน์ �

ดังนั้นเวลาที่ คุณพ่อ คุณแม่ คุณตา คุณยาย และคนอื่นๆ ที่ใกล้ตัวเด็กพูดคุยกันเรื่องใด เราอาจมองข้ามไป โดยนึกว่าเด็กยังเล็กอยู่และฟังไม่รู้เรื่อง ถึงแม้จะยังฟังไม่ออก พูดไม่ได้ ในความเป็นจริงแล้ว เค้าจะซึมซับเอาความรู้สึกที่ได้ยินมานั้น บ่มเพาะเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวไปจนโต

สรุปใจความมาจากบางส่วนในหนังสือ�รากฐานพัฒนาการชีวิต�โดย รัถยาคม

ผู้ลงบทความ : เสื้อให้นม Mommory