รายละเอียดบทความ

From Mom to Mom - ร่วมส่งต่อชุดคลุมท้อง เสื้อให้นม กับ Mommory


เมื่อวันพุธที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา Mommory ได้มีโอกาสไปที่บ้านพักฉุกเฉิน และมูลนิธิบ้านพระคุณ เพื่อมอบเสื้อให้นม ชุดคลุมท้อง เสื้อผ้าเด็กและของใช้ที่คุณแม่ๆร่วมกันส่งต่อกับ Mommory ในกิจกรรม From Mom to Mom ที่จัดขึ้นในเดือนแห่งวันแม่ เมื่อวันที่ 8 - 31 สิงหาคม ที่ผ่านมาค่ะ
สรุปรายการสิ่งของที่มอบให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน ได้แก่ ชุดคลุมท้อง 105 ตัว ชุดให้นม 98 ตัว เสื้อชั้นในให้นม 34 ตัว กางเกงชั้นใน 4 ตัว ชุดเด็ก 107 ตัว ผ้าอ้อม 11 ผืน ของใช้เด็กอ่อนอีกบางส่วน และทาง Mommory ร่วมสมทบชุดให้นม 45 ตัว
สรุปรายการสิ่งของที่มอบให้แก่มูลนิธิบ้านพระคุณ ได้แก่ ชุดคลุมท้องจาก 105 ตัว และทาง Mommory ร่วมสมทบชุดให้นม 120 ตัว ผ้าคลุมให้นม 23 ผืน เสื้อชั้นในให้นม 33 ตัว
จึงขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมายังคุณแม่ๆ ผู้ใจดี ขอให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญสืบไปค่ะ
ด้านหน้าอาคารของบ้านพักฉุกเฉิน ภายในสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

สิ่งของที่ร่วมส่งต่อให้แก่บ้านพักฉุกเฉิน

สิ่งของที่ร่วมส่งต่อให้แก่บ้านพระคุณ
สถานที่ทั้งสองแห่งนี้ เป็นที่พักพิงทั้งทางกายและใจแก่คุณแม่หลายคน บางคนตั้งครรภ์แต่ไม่สามารถบอกครอบครัวได้ บางคนถูกทำร้ายและใช้ความรุนแรง บางคนติดเชื้อ HIV เฉพาะที่บ้านพักฉุกเฉินในปีที่แล้วมีคุณแม่เข้าพำนักกว่า 300 ร้อยคนด้วยกัน ส่วนใหญ่อยู่ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอดเป็นเวลารวมหลายเดือน มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแล ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ฝึกอาชีพ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกและการให้นมแม่ (มีพยาบาลดูแลใกล้ชิดทั้งคุณแม่และลูกค่ะ) ตลอดจนได้รับการช่วยเหลือในการติดต่อกับทางบ้านเมื่อคุณแม่พร้อม ทางผู้ดูแลทั้งสองแห่งฝากความชื่นชมถึงความมีน้ำใจที่ได้แบ่งปันสิ่งของเหล่านี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งคุณแม่และลูกน้อยที่ได้เข้ารับการช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีค่ะ

งานฝีมือทำจากผ้า Cotton ที่ Mommory ได้มอบให้บ้านพระคุณ เป็นรายได้ให้กับคุณแม่ที่พำนักอยู่ที่นี่

ถุงผ้า ตกแต่งด้วยผ้า Cotton ที่ Mommory ได้มอบให้บ้านพระคุณ
นอกเหนือจากนี้ ทางบ้านพระคุณได้นำงานฝีมือซึ่งทำจากผ้าคอตตอนเนื้อดี ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตผ้าคลุมให้นมของ Mommory ที่ได้มอบไว้เมื่อปีก่อนมาให้ชมอีกด้วยค่ะ งานผีมือเหล่านี้เกิดจากการฝึกอาชีพของทางมูลนิธิ ที่ต้องการให้คุณแม่มีทักษะในการทำงานเมื่อพร้อมที่จะกลับบ้าน ช่วยสร้างรายได้ในขณะที่พำนักอยู่ด้วยค่ะ เห็นอย่างนี้แล้วอดปลื้มใจไม่ได้ และถึงแม้กิจกรรม From Mom To Mom จะสิ้นสุดลงแล้ว แต่ถ้าคุณแม่ๆท่านใดต้องการส่งมอบของที่ไม่ใช้แล้ว โดยเฉพาะของใช้เด็ก สามารถติดต่อบ้านพักฉุกเฉินและมูลนิธิบ้านพระคุณ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะ
มูลนิธิบ้านพระคุณ (ติดต่อคุณเล็ก) 15/423-425 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ หมู่ 10 ซ.แบริ่ง 34 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง สมุทรปราการ 10270 โทร 02-759-1201 , 02-759-1238
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ บ้านพักฉุกเฉิน (ติดต่อคุณทิพวัลย์) 501/1 ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ : 02-929-2301-7, 02 929 2310 โทรสาร : 02-566-3481, 02-929-2856
ผู้ลงบทความ : เสื้อให้นม Mommory