รายละเอียดบทความ

Mommory บริจาคเสื้อให้นม แก่บ้านพักฉุกเฉิน

นอกจากบ้านพระคุณแล้ว ทางร้านเสื้อให้นม Mommory ยังมีโอกาสได้ไปบริจาคเสื้อให้นมของทางร้าน ให้แก่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี หรือบ้านพักฉุกเฉิน กันอีกด้วยค่ะ

ที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่พักพิงสำหรับผู้หญิงที่ประสบปัญหาวิกฤติในชีวิต ถูกกระทำรุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยทางบ้านฯ ได้ดูแลเรื่องที่พัก ให้คำปรึกษา ให้การศึกษาและการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้หญิงและเด็กสามารถยืนหยัดและออกไปดำเนินชีวิตในสังคมต่อไปได้อย่างเหมาะสม

หากคุณแม่ท่านใดสนใจ อยากร่วมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่

คุณปู (นักสังคมสงเคราะห์)

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

(บ้านพักฉุกเฉิน)

501/1 ซ.เดชะตุงคะ 1 ถ.เดชะตุงคะ แขวงสีกัน

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-929-2301-7, 02-929-2222

โทรสาร : 02-566-3481, 02-929-2856

Mommory บริจาคเสื้อให้นมให้กับบ้านพักฉุกเฉิน

ส่วนหนึ่่งของเสื้อให้นมที่บริจาค

ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี

ศูนย์ฝึกอาชีพ ภายในบ้านพักฉุกเฉินผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่จัดทำขึ้นโดยผู้หญิงและเด็กที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่จัดทำขึ้นโดยผู้หญิงและเด็กที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อจัดจำหน่าย


ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่จัดทำขึ้นโดยผู้หญิงและเด็กที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อจัดจำหน่าย

ผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งที่จัดทำขึ้นโดยผู้หญิงและเด็กที่เข้ามาขอรับความช่วยเหลือในบ้านพักฉุกเฉิน เพื่อจัดจำหน่าย

ผู้ลงบทความ : เสื้อให้นม Mommory